Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU

TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.iconsjewelry.com internet sitesinin sahibi olan ve Molla Fenari Mah. Mesih Mehmetpaşa Sok. Arnavut Han No:2-4 İç Kapı No:33 Fatih/İSTANBUL ile mobil uygulamaya (“Platform”) aşağıdaki şart ve koşulları kabul ederek kayıt olan web sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlarına yüklenen uygulamalar aracılığıyla kayıt olan kullanıcı ( “Üye”), Üyenin ICONS tarafından sağlanan Hizmetlerden yararlanacağı koşulları belirlemek amacıyla.

ICONS ve Üye bundan böyle ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin ICONS’a ait www.iconsjewelry.com internet sitesini hangi koşullar altında kullanacağını belirlemektir.

2. TANIMLAR:

SATICI: Platform üzerinden e-ticarete konu mal veya hizmetleri sağlayan veya satan tüzel kişiyi ifade eder.

ALICI: Platform üzerinden e-ticarete konu mal veya hizmeti satın alan veya satın almak amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

HİZMET SAĞLAYICI: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

ARACI HİZMET SAĞLAYICI: Başkalarının ekonomik ve ticari işlemlerinin yürütüldüğü elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI: Üyelerin Platform üzerinden aktardığı kişisel verilerin ICONS tarafından nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağını da içeren, ICONS’un kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını belirleyen ve www. .iconsjewelry.com platformu.

WEB SİTESİ ÇEREZ POLİTİKASI: Üyelerin Design Storyteller web sitesini ziyaret etmesi sonucunda reklam çerezlerinin nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere ICONS’un çerez kullanımına ilişkin politikasını ortaya koyan ve www.iconsjewelry.com platformu.

ÜYE HESAP SAYFASI: Üyenin gerekli düzenlemeleri yapabileceği, kişisel verilerini ve kendisinden istenen bilgileri girebileceği, ilgili Üye tarafından belirlenecek kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üyenin özel sayfasını ifade eder. Platformda yer alan çeşitli uygulama ve Hizmetlerden yararlanmak için başvuru bazında.

HİZMETLER: Üyelerin işbu Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan işlem ve işlemleri gerçekleştirebilmesi amacıyla ICONS tarafından hayata geçirilen uygulamaları ifade eder.

KVKK: 6 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder. 6698.

ÜYE: www.iconsjewelry.com sayfasında yer alan üyelik sözleşmesini ve gizlilik bildirimlerini kabul ederek “Üye” statüsünü kazanmış gerçek kişileri ifade eder.

KULLANICI/ZİYARETÇİ: www.iconsjewelry.com sayfasını siteye üye olmadan ziyaret eden kişileri ifade eder.

MİSAFİR KULLANICI: Siteye üye olmadan www.iconsjewelry.com sayfasını kullanarak alışveriş yapan kişileri ifade eder.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik statüsü kazanabilmek için, Üye olmak isteyen kullanıcının Platform üzerinde işbu Üyelik Sözleşmesini onaylaması, burada istenen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun SİMGELER. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Onay sürecinin tamamlanması ve Üye’ye bildirim yapılması ile Üyelik statüsü başlar ve Üye böylece işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili bölümlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olur. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgileri sağlamayan Üye, bundan doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Üye, Üye Hesabı Sayfasındaki “Üyelik İptal Et” butonuna basarak Üyelik durumunu dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğin iptali, ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin verilen onayın iptali anlamına gelmemektedir. Üyenin ayrıca ve özellikle elektronik ileti gönderme onayını geri çekmesi gerekmektedir.

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin kime ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu kişilerin bu konuda ICONS’tan talepte bulunması durumunda, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ICONS’a beşten fazla ödeme yapılmışsa, son ödeme Beş ödemeden daha az ödeme yapılması halinde, yapılan tüm ödemelerin çoğunluğunu yapan kişi, Üyelik hesabının sahibi sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır.

Üye, Platform’da gösterilen kampanyalar ve/veya reklamlar ile ilgili olarak herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, bu sitede yer alan hususlar da dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki yükümlülükleri ve hukuki prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder. ICONS’un bu tür yükümlülük ve prosedürlere ilişkin herhangi bir bilgisi ve sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederiz.

Üye, Platform üzerinde yaptığı işlem ve yazışmalarda işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve etik kurallara uygun hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin Platform dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerin hukuki ve cezai sorumluluğu Üye’ye aittir.

ICONS, ilgili KVKK ve diğer mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde Üyenin kimlik, iletişim bilgileri, IP adresi, Site etkinliği vb. kişisel verilerini paylaşabilir. ICONS’un bilgilerinizi işlemesinin hukuki dayanağı ve yöntemlerine ilişkin bilgiler Kişisel veriler “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Aydınlatma Metni”nde yer almaktadır.

Üyelerden Platforma kayıt sırasında alınan kişisel veriler, tarafların hukuki haklarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere, uyuşmazlık tarafı olabilecek diğer Üyelere aktarılabilecektir. Üyeler arasında, Türk Ceza Kanunu uyarınca sahtecilik, dolandırıcılık, Platformun kötüye kullanılması bakımından suç teşkil edebilecek hususlarda ortaya çıkan ihtilaflar halinde.

Üye’nin, Üye hesap sayfasına erişim sağlamak ve Platform üzerinde işlem gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgileri Üye tarafından oluşturulur ve bu bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden tamamen Üye sorumludur. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu işlemlerden doğan sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. bu şekilde yapılan iş ve işlemleri kendisinin yapmadığına ve/veya bu savunma veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağına dair herhangi bir savunma ve/veya itiraz ileri süremez.

Üye, özellikle aşağıdaki durumlarda Platformu hukuk kurallarına, ahlak kurallarına ve dürüstlüğe aykırı şekilde kullanma hakkına sahip olmayacaktır:

Platformu herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya iletişim listesi oluşturmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanmak;

Platformu tamamen veya kısmen bozmak, değiştirmek veya tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak;
Yanlış bilgiler veya başkasına ait bilgiler kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikamet adresi, e-posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil olmak üzere yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılarak sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların mevzuata aykırı olarak kullanılması Üyelik Sözleşmesi veya yürürlükteki mevzuat, başka bir Üyenin hesabının izinsiz kullanılması, başkasının yerine geçerek veya sahte isim altında işlemlere taraf veya katılımcı olunması;
Yorum ve derecelendirme sistemlerinin, Platformdaki yorumların Platform dışında yayınlanması veya sistemlerin manipüle edilmesi gibi Platformla ilgisi olmayan amaçlarla kullanılması;
Platformdaki, Platformun veritabanındaki veya Platformun kendisindeki herhangi bir içeriğe zarar veren virüsleri veya diğer kötü amaçlı yazılımları yaymak;
Otomatik programlar, robotlar, web tarayıcıları gibi “ekran kazıma” yazılımları veya sistemleri kullanılarak Platform tarafından belirlenen iletişim ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız büyük yükler oluşturacak veya sistemlerin teknik işleyişine zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ICONS’un önceden yazılı izni olmadan Platformda örümcekler, veri madenciliği ve veri taraması yapılması ve Platformdaki herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması;
Üye, Platform üzerindeki işlemlerini ICONS’a mali açıdan, Platform’a ise teknik açıdan hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platformun kullanımında herhangi bir program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımların ve lisanslı ürünlerin kullanılması dahil gerekli tüm önlemleri aldığını kabul ve taahhüt eder. Platforma zarar verebilecek. Üye ayrıca Üye hesap sayfasına bot veya otomatik giriş yöntemlerini kullanarak girmeyeceğini de kabul eder.

Platformun veya içeriğinin işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen kullanım koşullarına veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu; ve ICONS, hak talepleri veya yasal işlem ve işlemler başlatma hakkını saklı tutar.

DEĞİŞİKLİKLER

ICONS, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Platform’da yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” da dahil olmak üzere tüm politika, şart veya koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, değişikliği www.icon.com.tr adresinde duyurmak suretiyle dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Platform. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri Platform’da ilan edildiği tarihte yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, işçi eylemleri veya boykot gibi ICONS’un kontrolü dışında gelişen, ICONS’un hatasından kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyen olayların meydana gelmesi durumunda Siber saldırılar, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sistem iyileştirme veya yenileme çalışmaları ve bu nedenle ortaya çıkabilecek arızalar dahil, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, su baskını, deprem, göç, salgın hastalık, pandemi veya diğer herhangi bir durum doğal afet (“Mücbir Sebep”) ICONS’un işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyemez veya geciktirebilir, bu tür bir gecikme veya ifa edilmeme nedeniyle ICONS sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ihlali olarak değerlendirilemez.

GENEL HÜKÜMLER

6.1. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda, ICONS’a ait resmi defter ve ticari kayıtlar ile ICONS’a ait veritabanı ve sunucularda tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul eder ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında delil sözleşmesi olduğunu beyan ederiz.

6.2. ICONS, Üye’nin kayıt olurken vermiş olduğu e-posta adresi üzerinden veya telefon numarasını arayıp SMS göndererek Üye ile iletişim kuracaktır. Üye, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

6.3. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Taraflar arasında konusuna ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz veya mantıksız kabul edilmesi halinde, işbu Üyelik Sözleşmesi, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya mantıksızlık ölçüsünde ayrılabilir sayılacaktır. ve diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalacaktır.

6.4. Üye, ICONS’un önceden yazılı izni olmaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredemeyecektir.

6.5. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi ile kendisine tanınan herhangi bir hakkı kullanmaması veya icra etmemesi, bu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, bu hakkın daha sonra kullanılmasını veya kullanılmasını da engelleyemez.

SONLANDIRMA

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesine veya üyeliğinin ICONS tarafından iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ICONS, Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde Üyenin üyeliğini iptal edebilir ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü ihtilaf, münhasıran İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisinde olacaktır.

ŞİRKET DETAYLARI

Daha fazla bilgi için www.iconsjewelry.com adresindeki aşağıdaki iletişim bilgilerinden ve e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.
Adres: Molla Fenari Mah. Mesih Mehmetpaşa Sok. Arnavut Han No:2-4 İç Kapı No:33 Fatih/İSTANBUL
Telefon: +90 (530) 470 42 86
Müşteri Hizmetleri: hello@iconsjewelry.com

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Üyenin kayıt işlemini tamamlaması, üyenin üyelik sözleşmesindeki tüm maddeleri okuyup kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin kaydı ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

10 (on) maddeden oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi’nin her bir hükmü Üye tarafından iyice okunup anlaşılmış ve elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Sepetim
Giriş yap

Hesabınız yok mu?

Aramaya başlamak için lütfen yazmaya başlayın.
Shop
0 ürün Cart
My account